Urner

Alt om urner i Danmark og på begravelser.dk

Når kisten med afdøde er blevet kremeret (brændt), så udtager krematoriets personale asken af afdøde, og denne aske bliver lagt i en urne. Det er således ikke tilladt at lægge asken direkte i jorden, ligesom asken altid skal transporteres i en urne.

Urners forskellige materialer

En urne kan være mange ting. Det er således muligt at vælge urner i forskellige farver, materialer og størrelser. Og en urne kan også dekoreres efter eget valg.

De mest almindelige urner, der bruges i dag, er de såkaldte ø-urner, som er fremstillet af biodynamiske materialer. De må sættes i jorden på de fleste kirkegårde.

Urner fås også i mange andre materialer, bl.a. kan man få urner lavet af fyrretræsbark eller genbrugskarton.

Urnenedsættelse på kirkegård

Skal urnen nedsættes på en kirkegård er det vigtigt, at man kender dels urnens materiale, men også kirkegårdens bestemmelser.

Urnegravpladser er meget mindre end kiste-gravpladser og koster derfor også mindre om året at leje. Det er også muligt at få urnen nedsat på de ukendtes grav, hvis man ikke ønsker en sten.

Askespredning over havet

Ønsker man at sprede asken over haven, er der ikke så strenge miljøkrav til selve urnen, dog må urnen aldrig smides direkte i havet. De pårørende bestemmer selv, hvordan askespredningen skal finde sted, og har ansvaret for at det bliver gjort.

Må man have urnen stående i stuen?

Nej. Når urnen hentes på krematoriet skal den køres direkte til sit endelige bestemmelsessted.

Urnenedsættelse på privat grund

Hvis man ejer en grund på over 5000 m2, er der mulighed for at få tilladelse til at nedsætte en urne på privat grund.

Begravelser.dks urne-udvalg

Vi har på begravelser.dk valgt et mindre udvalg af de mest almindelige urner. Med urnerne fra begravelser.dk er det også muligt at gøre dem mere personlige, f.eks. ved at udsmykke dem med tegninger, navne eller hilsner.

Både voksne og børn kan få meget ud af at sætte et personligt præg på urnen.