Om begravelser.dk

Begravelser.dk er Begravelse Danmarks online-butik. Vi har stået for en værdig afsked siden 1881, og med begravelser.dk kan man nu også selv være med til at arrangere en begravelse eller bisættelse på nettet.

Det er Begravelse Danmark, der står bag begravelser.dk. Begravelse Danmark har det største netværk af fagpersoner og egne rustvogne i Danmark og hjælper hvert år mere end 5.500 familier med at arrangere en bisættelse eller en begravelse.
 
Konceptet bag begravelser.dk er, at kunden selv klarer en del af det indledende arbejde (bestilling af kiste, urne, etc.) og betaler med det samme online her på sitet. Det gør, at vi kan tilbyde en lavere samlet pris på de ydelser som udføres af bedemanden i forbindelse med en begravelse.
 
Traditionelt ville man have kontakten til den lokale bedemand, men konceptet på begravelser.dk er at man i stedet arrangerer alt telefonisk med vores kundeservice i Odense. Vores kundeservice består udelukkende af erfarne bedemænd, der kan hjælpe dig med svar på alle dine spørgsmål. Efter at have talt med dig i telefonen sender vi al information til den lokale bedemand, som udfører opgaven.  
 
Kunder i begravelser.dk har altså stadig trygheden ved at vide, at det er Begravelse Danmarks netværk af bedemænd som udfører opgaven, selv om de selv har stået for en del af det indledende arbejde. Du kan læse mere om forløbet, når man køber begravelse på begravelser.dk her.

Landsdækkende og lokal service

Vi har mere end 60 bedemænd ansat over hele landet, og gennemsnitsancienniteten er 8 år. Gennemsnitsalderen er omkring 56 år. Ca. 55% af alle bedemænd i Begravelse Danmark er kvinder.
 
Den geografiske fordeling i Begravelse Danmark betyder, at kunder på begravelser.dk altid bliver betjent af en lokal kendt bedemand, og at begravelser.dk kan være overalt i Danmark med egne rustvogne og egne bedemænd indenfor 45 minutter. Denne landsdækkende service er der ingen andre bedemænd på nettet, der kan tilbyde.

Erfarne og servicemindede medarbejdere

Alle medarbejdere i Begravelse Danmark har gennemgået flere interne kurser og uddannelser ligesom de interne arbejdsmiljøforhold og krav fra offentlige myndigheder overholdes. Du kan se en liste over alle vores bedemænd her.
 
Sekretariatet for Begravelse Danmark ligger i København, mens betjeningen af pårørende på begravelser.dk foregår fra Odense som er vores landsdækkende center for koordinering og kontakt til de pårørende, som bruger begravelser.dk. 

En værdig afsked med livet

Det nuværende Begravelse Danmark blev startet i 1881, og i 1921 købte Begravelse Danmark den første motoriserede rustvogn som blev placeret i København. I dag, mere end 130 år senere, råder Begravelse Danmark over mere end 45 rustvogne af forskellige mærker og farver. 
 
Når man bruger Begravelser.dk foregår alle transporter af kister således i en rustvogn. Begravelse Danmark kan også stadig arrangere rustvognskørsel med hestevogn.
 
Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på:

Tlf. : 78 731 510 eller kontakt@begravelser.dk