Handels- og leveringsbetingelser

Begravelse Danmark A/S
Midtager 39, 2605 Brøndby
Etableringsår: 1881
Tlf. 78 73 15 10
e-mail: kontakt@begravelser.dk
CVR: 16276480

Køb på begravelser.dk

Helt generelt i disse handelsbetingelser anvendes:
 • Udtrykket begravelser uanset om der er tale om en begravelse (kisten begraves i jord) eller en bisættelse (brænding/kremering) eller en borgerlig begravelse (handling udenfor kirkens rammer).
 • Udtrykket handling dækker over alle former for højtideligheder uanset om det er i en kirke, et kapel eller en borgerlig begravelse.
Brug af begravelser.dk foregår som udgangspunkt i to kontakter, hvor der for hver kontakt er en række trin, som skal gennemgås i forbindelse med bestillingen.
 
Nedenfor finder du en kort oversigt over de forskellige trin i hver kontakt.
 
Bestilling og Kontakt 1: Du skal blandt andet indtaste følgende på begravelser.dk:
 • Valg af kiste, samt evt. urne (ved bisættelse)
 • Information om afdøde
 • Information om anmelder af dødsfaldet

Kontakt 1: afsluttes med betaling for ovennævnte samt betaling for flg. standardydelser: honorar til bedemand, hygiejne/miljøtillæg, ilægning i kiste og kørsel incl. 30 km.

Herefter bliver du kontaktet af en bedemand fra Kunderservice i begravelser.dk for at koordinere den videre planlægning og eventuelle øvrige ønsker. Bl.a.:

 • Rustvognskørsel fra dødssted, hvor afdøde ligger, til kapel
 • Ønsker til begravelseshandlingen
 • Evt. behov for ekstra stor kiste
Kontakt 2: Efter kontakt til ønsket kirke/kapel/præst og evt. krematorium kontakter du igen Kundeservice i begravelser.dk for at:
 • Bekræfte og acceptere dato samt sted for ceremoni 
 • Få mulighed for at tilføje yderligere bestillingsønsker fra begravelser.dk 
 • Aftale hvilke kørsler, der bliver tale om i forbindelse med ceremonien 

Kontakt 2 afsluttes med betaling af evt. nye ydelser på begravelser.dk 

TILKØB (nye bestillinger) skal betales straks ved modtagelse af anvisningsmail.

Ved afslutningen af begge kontakter, skal du acceptere vores handelsbetingelser og godkende din bestilling inden afslutningen og betalingen kan gennemføres. 

På begravelser.dk kan du betale med Dankort, Visa-Dankort eller Mastercard.

Husk at udskrive, og gemme kvitteringen til brug for skifteretten.  

Persondatapolitik 

Hos begravelser.dk har vi taget en række forholdsregler for at gøre dit køb risikofrit. Når du anvender dit kreditkort/Dankort, opbevares dine kortoplysninger hos vores bank (lovkrav).
 
Oplysningerne sendes i krypteret form direkte til banken, og det er derfor sikkert at anvende kreditkort/Dankort som betalingsmiddel samt at indtaste oplysninger på begravelser.dk  
 
Køb med kreditkort/Dankort er underlagt de generelle regler om kortbetaling. De oplysninger, du afgiver om afdøde og om dig selv, vil udelukkende blive givet til de relevante offentlige myndigheder og til udfærdigelse af nødvendige papirer til begravelsesmyndigheden samt til rekvirering af service (f.eks kirke og kapel) i forbindelse med begravelsesceremonien. Alle fremsendte juridiske dokumenter opbevares forsvarligt og returneres til dig efter begravelsen. 
 
Vi foretager kun registrering af dine civile og personlige oplysninger, herunder adresse, CPR-nummer, telefonnummer og e-mail adresse, med det formål at kunne levere de ydelser, du har bestilt. I forbindelse med din bestilling skal der også afgives almene oplysninger, herunder eventuel ægtefælles navn, navn på afdøde, adresse og evt. dødsdato. 
 
Oplysninger som overføres til begravelser.dk foretages med dit samtykke – både som anmelder af et dødsfald og som bestiller og køber af service fra begravelser.dk - og disse informationer deles kun med begravelsesmyndighederne. 
 
I henhold til Bogføringsloven skal begravelser.dk opbevare alle data i 5 år i krypteret form, og det er Begravelse Danmark A/S som er den dataansvarlige. Der kan gøres indsigelser mod registreringen, og eventuelle henvendelser herom skal ske til Begravelse Danmark A/S.
 
Alle informationer, som indeholder cpr-nummer, leveres krypteret eller sendes via Post Danmark. Vi gør opmærksom på, at der anvendes cookies og log statistik af al brugeraktivitet på begravelser.dk for aktivt at kunne sikre igangværende opgaver på begravelser.dk. 

Accept af handelsbetingelser

Personer under 18 år kan ikke benytte begravelser.dk, da du skal være myndig for at kunne acceptere disse handelsbetingelser. Accepterer du ikke handelsbetingelserne, kan du ikke bruge begravelser.dk. Vi opfordrer kraftigt til, at du sætter dig ind i handelsbetingelserne, inden du bestiller serviceydelser gennem begravelser.dk.

Service og produkter 

Begravelser.dk er Begravelse Danmarks online service, hvor du som pårørende kan udføre en del af arbejdet i forbindelse med at bestille en begravelse. Som det fremgår tidligere gennemføres bestillingen i to omgange. 
 
Du kan til enhver tid vælge at bruge den traditionelle service fra en bedemand ansat i Begravelse Danmark, og der vil naturligvis blive taget hensyn til det arbejde og de bestillinger, du evt. har bestilt og betalt for. 

Kortbetaling og priser 

Det er kun muligt at betale med Dankort, Visa-dankort eller Mastercard på Begravelser.dk. Bruger du Mastercard vil der blive tillagt et gebyr fra kreditkortselskabet bag Mastercard. Du vil altid modtage en kvittering for dit køb. Skulle du miste kvitteringen kan du altid kontakte begravelser.dk og få tilsendt en kopi. Mail: kontakt@begravelser.dk
 
Kreditkortbetaling på begravelser.dk lever op til alle de sikkerhedskrav, der er stillet, og er godkendt og certificeret af DIBS. Al kommunikation mellem begravelser.dk's kortbetaling og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse.
 
Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, som udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem begravelser.dk's kortbetaling og DIBS betalingsserver - dette er din garanti for at der ikke sker misbrug af dit betalingskort.
 
Alle priser på begravelser.dk er angivet i danske kroner, og hvor der er tale om produkter eller serviceydelser, som er momsbelagt, er priserne inklusive 25 % moms.
 
Omkostninger til kørsel fra stedet, hvor afdøde er blevet bragt til, oplyses altid inden køb og betaling (2. betaling). Alle oplyste priser på begravelser.dk er gældende priser og kan efter bekræftelse og betaling ikke justeres. Se prisliste her
 
Hvis begravelser.dk har kontakt med en kirkegård og formidler en pris på et ønsket gravsted, tages der forbehold for forkert oplyste priser. Begravelser.dk foretager ikke udlæg for kirkegårdsydelser, og bestiller vil altid skulle afregne direkte med kirkegården. 
 
Alle gebyrer herunder også evt. transaktionsgebyr fra kreditkortselskaber vil blive pålagt, inden du accepterer det afsluttende køb.  

Dit ansvar

Som bruger og bestiller er det dit ansvar at meddele Kundeservice i begravelser.dk, såfremt der sker ændringer eller hvis der opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af den bestilling, som du har afgivet. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din – eller boets egen regning. 

Ændring af bestilling

Begravelser.dk vil under normale omstændigheder, og hvis det er os muligt, gennemføre eventuelle ændringer, men da din bestilling allerede er igangsat, kan eventuelle ændringer kun gennemføres efter nærmere aftale med vores Kundeservice på mail: kontakt@begravelser.dk eller på tlf. 78 731 510.
 
Det er alene anmelderens/bestillerens ansvar at meddele ændringer af det bestilte eller ønskede til kundeservice på mail: kontakt@begravelser.dk  ller ved at ringe på tlf. 78 731 510.
 
Begravelser.dk yder ingen erstatning eller kompensation for mangler, der skyldes manglende oplysninger i forbindelse med ændringer i det i ordren bestilte. 

Reklamationsret

Du har en lovmæssig reklamationsret på produkter og serviceydelser bestilt hos begravelser.dk. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog produktet eller vores service. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen.
 
Du kan kræve, at begravelser.dk afhjælper manglen såfremt forudsætningerne herfor er til stede. Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger kan ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for begravelser.dk.
Eventuelle klager skal mailes til kontakt@begravelser.dk

 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (Jelva Schnoor Tlf:50 90 29 06). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Fortrydelsesret

Din bestilling gennem begravelser.dk igangsættes straks efter købstidspunktet. Vi gør derfor opmærksom på, at der ikke er en fortrydelsesret for denne type køb.
 
I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse. 

Levering

Begravelser.dk udfører de bestilte serviceydelser efter ordre og accepteret aftale. Begravelser.dk leverer de bestilte services til den bestilte handling og evt. senere til kirkegården. Begravelser.dk er en del af Begravelse Danmark, og vores leverance vil derfor i størst muligt omfang ske gennem Begravelse Danmark bedemænd og butikker over hele Danmark.
 
Hvis begravelser.dk ikke kan anvende Begravelse Danmarks netværk, vil begravelser.dk indgå aftale med anerkendte leverandører for at få servicen udført.
Begravelser.dk leverer ydelser i hele Danmark undtaget dog - ikke landfaste øer, Grønland og Færørerne. I disse tilfælde kun efter nærmere aftale med Kundeservice.

Leverandører udenfor begravelser.dk

Begravelser.dk kan som service tilbyde både køb og formidling af serviceydelser fra eksterne leverandører (blomsterhandlere, stenhuggere, dagblade med mere). Det er som udgangspunkt altid bestilleren, som vælger, hvilke leverandører der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer med mere.
 
Formidler begravelser.dk leverancen modtager begravelser.dk ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen.

Kontakt mellem bestiller og begravelser.dk

I forbindelse med at du accepterer disse handelsbetingelser, har du samtidig accepteret at begravelser.dk kan kontakte dig på e-mail, sms og på telefon, når det er nødvendigt for at gennemføre din bestilling og for at holde dig orienteret om forløbet og eventuelle afvigelser.

Ophavsret 

Begravelser.dk’s hjemmeside tilhører Begravelse Danmark A/S (www.begravelsedanmark.dk), som er en landsdækkende kæde af begravelsesforretninger over hele Danmark og som er ejet af Landsforeningen Liv & Død (www.livogdoed.dk )

Brug af informationer fra Begravelser.dk 

Det er på ingen måde tilladt at anvende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside til nogen form for brug uden indhentet tilladelse fra begravelser.dk eller Begravelse Danmark A/S, som ejer begravelser.dk.

Generel betingelse

Begravelser.dk forbeholder sig ret til at ændre, forandre eller opdatere disse betingelser uden forudgående varsel og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Værdigenstande på afdøde

Vær opmærksom på, at bedemanden fra begravelser.dk kun fjerner genstande/smykker fra afdøde, såfremt dette ønskes af familien, samt hvis disse genstande kan forvolde skade på kremeringsanlæg eller udgøre en årsag til forurening ved en kistebegravelse.
 
På hospitaler og plejehjem er det normalt personalet, som samler disse værdigenstande og sikrer, at disse genstande bliver udleveret til de pårørende. 
 
Begravelser.dk påtager sig intet ansvar for mistede ejendele og opfordrer kraftigt familien til at sikre sig, at alle værdigenstande udleveres af det personale, som er til stede på hospital eller plejehjem, før afdøde køres til kapel.
 
Alle genstande, som skal begraves eller kremeres sammen med afdøde, skal forblive sammen med afdøde.  

Såfremt denne hjemmeside bliver brugt uhensigtsmæssigt kan begravelser.dk slette profil, anvende IP lås og eventuelt foretage en politianmeldelse.
  
__________________________
København 
oktober 2015

http://ec.europa.eu/odr