50-60% rabat på begravelser.dk

Når du bestiller begravelse eller bisættelse online, gør du en del af det arbejde, bedemanden ellers ville have gjort - og sparer derved 50-60%

Begravelserdk screenshotBegravelser.dk er Begravelse Danmarks online-forretning og er derfor et andet koncept end den traditionelle service fra en bedemand.

Begravelser.dk er skabt for at i mødekomme et ønske fra de pårørende om selv at stå for nogle af de opgaver, som bedemanden traditionelt varetager, når man bruger den klassiske service fra en begravelsesforretning. Du kan læse mere om de to måder at købe begravelse på, herunder.

Den klassiske begravelsesforretning

Den service der tilbydes gennem en klassisk bedemandsforretning omfatter et personligt møde samt en løbende personlig kontakt mellem de pårørende og bedemanden. Dette medfører et stort timeforbrug for bedemanden og et stort personligt engagement under hele forløbet fra den første kontakt til afslutningen på det aftalte forløb.

Det personlige møde i hjemmet

Som hovedregel bliver den traditionelle bedemand kontaktet på telefon og der afholdes en samtale hjemme hos de pårørende.

Her gennemgås ønskerne fra de pårørende og der udfærdiges et overslag til dem. En række papirer til det offentlige udfyldes og underskrives, og herefter kører bedemanden tilbage og går i gang med at løse de aftalte opgaver.

Dette kræver kontakt og koordinering af de mange forskellige leverandører og aftaler om f.eks blomsterleverance, indrykning af dødsannonce osv.

Samlet faktura til sidst

Under dette forløb er bedemanden i løbende kontakt med de pårørende, og sikrer at det hele forløber som ønsket. Når mindehøjtideligheden er afviklet, sender bedemanden en faktura til de pårørende på de ydelser, som bedemanden selv har stået for (kiste, urne, honorar med mere) og eventuelle udlæg fra andre leverandører.

Herefter afventer bedemanden betalingen fra de pårørende, og når betalingen modtages skal den registreres og placeres korrekt i regnskaberne.

Mange pårørende ønsker fuld gennemsigtighed med alle omkostningerne ved en begravelse/bisættelse; derfor sendes regninger fra andre leverandører (stenhugger, kremering, gravsted med mere)  i stigende omfang uden om bedemanden og direkte til de pårørende.

Begravelsesforretning på nettet

Her på begravelser.dk er konceptet som nævnt tilpasset de pårørende, som godt selv kan overskue at varetage:

  • Udfyldelse af dødsanmeldelsen (formular findes online)
  • Bestille kiste og evt. urne (gøres på begravelser.dk)
  • Bestille blomster (kan gøres på begravelser.dk)
  • Selv at bestille evt. præst og krematorie/kirkegård 
  • Foretage andre bestillinger

Og endelig, så betaler kunden med det samme, når begravelsen bestilles online - inden forløbet sættes i gang.

Telefonisk kontakt i den indledende fase

Som kunde på begravelser.dk bliver du betjent af bedemænd som er tilknyttet vores Kundeservice. De har som eneste opgave at hjælpe de pårørende på begravelser.dk.

Når vores Kundeservice har afstemt din bestilling med dig, så træder det store og erfarne netværk fra Begravelse Danmark i kraft.

Din primære kontakt med begravelser.dk er vores Kundeservice og kontakten til vores netværk af lokale kollegaer starter først i forbindelse med ilægning af afdøde i kiste eller ved en eventuel mindehøjtidelighed i kirken.

Lokal bedemand til ceremonien

Der vil altid være en medarbejder og rustvogn fra Begravelse Danmark til at sikre dig en god ceremoni – alt sammen koordineret fra kundeservice. Det er altså først sidst i forløbet, at den lokale kollega bliver involveret.

DERFOR kan vi tilbyde vores service med en markant besparelse i forhold til den traditionelle begravelsesforretning.

Læs mere om forløbet, når du køber begravelse online her